Katja Harmuth從小就近視。 在二年級的時候,她已經無法辨認黑板上的字母了。 Katja不戴眼鏡,喜歡坐在第一排。 "我細個嗰陣時好貪靚, 任何情況下都唔想戴眼鏡。 "

然而,19,她的近視情況加重了,她再也不能忽視它了。 Katja發現自己不得不妥協,選擇了隱形眼鏡來矯正近視。 這個辦法很管用——直到她慶祝了40生日。 由於她的年齡,她患上了老花眼,這意味著小字越來越難讀,她開始依賴老花鏡。


當老花眼影響你的日常工作時

特別是在她的職業,作為一個化妝藝術家,Katja需要完美的視覺來進行細緻的工作,這需要很多的精度。 她已經從她的一些朋友那裡聽了很多關於EuroEyes的事情,最後她決定來德國杜塞爾多夫的診所進行諮詢。 "我梗係懷疑, 梗係驚。 但多得杜塞多夫出色諮詢, 我感覺好好, 覺得自己有為手術作好準備。 "


"手術之後一日係我一生中最美好的一天"

又過了兩年,Katja Harmuth才決定在EuroEyes進行手術。 她一點也不後悔。"手術之後嗰一日係我一生中最美好嘅一日。 雖然聽起黎好戲劇化, 但那種感覺簡直無法形容。 久而久之, 你就會習慣唔戴眼鏡就睇唔到輪廓嘅事實。 但而家, 我冇眼鏡或隱形眼鏡就可以睇得好清楚, 一切皆有可能。 太神奇了! "

多焦點人工晶狀體植入術使患者在不同距離有清晰的視覺,不可見,可永久停留在眼睛 我好多客或朋友甚至唔知幾焦鏡頭可以用嚟矯正老芲眼。手術后沒有任何併發症和疼痛。 術後幾小時,即使不戴眼鏡或隱形眼鏡,她的視力也能恢復得很好。 在一點上, 我想再次多謝德視佳嘅所有員工。 手術改變我嘅生活, 我很開心。


你想要擁有和Katja一樣的經歷嗎?點擊這裡獲取所有關於多焦點晶狀體治療老花眼的資訊。